Пантелеймон Куліш

Абадонна

Я вас намалював, недовірки святині,
Худителі ключа живого Гіпокрени.
Чудовищем гидким довіку на Вкраїні
Стояти буде образ ваш мерзенний.

І дітям матірки віддалеки на його,
Як на пекельний лик, показувати будуть,
Не зневажателя натхнення пресвятого,
І діти Абадонну не забудуть.

І, як в німих віках потоне Україна,
Наде ню чудищем гидким стояти буде
Моя гидотою безсмертная картина
Щоб гидували вами вічно люде.